Ελεγχόμενη πρόσβαση

Αναγνώστης proximity για πίνακες Runner. Δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στον χρήστη με το καταχωρημένο Tag στην μνήμη του   πίνακα. Η σύνδεσή του με τον κεντρικό πίνακα γίνεται στην κλέμα του πληκτρολογίου.

                                 Ψηφιακή επικοινωνία πίνακα και proximity.

Αντιβανδαλική προστασία.

 

Αναγνώστης proximity με πληκτρολόγιο για πίνακες Runner. Δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στον χρήστη με το καταχωρημένο Tag στην μνήμη του πίνακα.Η σύνδεση με τον κεντρικό πίνακα γίνεται στην κλέμα του πληκτρολογίου.

                                 Ψηφιακή επικοινωνία πίνακα και proxximity.

                                  Αντιβανδαλική προστασία.

 

           

 

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- Χωρητικότητα χρηστών : 1024, Ιστορικό συμβάντων : 1200

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού

- 1 LED και 1 buzzer για ταυτοποίηση

- Λειτουργίες μέσω της MASTER CARD, άνετος χειρισμός

- Μικρό σε διαστάσεις

 

      

- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας

- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- 3 τρόποι ελέγχου : M4/ M6/ M8

- Χωρητικότητα χρηστών : 1024, Ιστορικό συμβάντων : 1200

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού/ Οπλισμού/ Απειλής

- 11 set Χρονικών Ζωνών 

- 2 set Ζωνών Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμων σε λειτουργία stand-alone

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

- 1 LED δύο χρωμάτων και 1 buzzer για ταυτοποίηση

     

- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας
- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back
- TTL σειριακή έξοδος για διάφορες εφαρμογές και έλεγχο ανελκυστήρων

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- 3 τρόποι ελέγχου : M4/ M6/ M8

- Χωρητικότητα χρηστών : 1024, Ιστορικό συμβάντων : 1200

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού/ Οπλισμού/ Απειλής

- 11 set Χρονικών Ζωνών 

- 2 set Ζωνών Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμων σε λειτουργία stand-alone

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

- 8 LED και 1 buzzer για ταυτοποίηση

- Αδιάβροχος σχεδιασμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιδήποτε περιβάλλον

- Υποστηρίζει 20 set αυτόματου συναγερμού

 

 

     

 

- Καρταναγνώστης Proximity μεγάλης εμβέλειας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση του σε σύστημα ελέγχου πρόσβασης της SOYAL ή άλλου κατασκευαστή

- Λειτουργία του καρταναγνώστη Proximity σε WG και ABA-II κ.τ.λ., εξαρτώμενος από τον controller για τις ρυθμίσεις

- 3 LED και 1 buzzer για ταυτοποίηση

- Πλήρως αδιάβροχος

- Απόσταση ενεργοποίησης : 33-60 cm

 

  

 

- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας
- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back
- TTL σειριακή έξοδος για διάφορες εφαρμογές και έλεγχο ανελκυστήρων

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- 3 τρόποι ελέγχου : M4/ M6/ M8

- Χωρητικότητα χρηστών : 1024, Ιστορικό συμβάντων : 1200

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένο μπουτόν κουδουνιού

- 11 set Χρονικών Ζωνών 

- 2 set Ζωνών Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμων σε λειτουργία stand-alone

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

- 3 LED και 1 buzzer για ταυτοποίηση

 

 

 

 

 

- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας
- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back
- TTL σειριακή έξοδος για διάφορες εφαρμογές και έλεγχο ανελκυστήρων

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- Χωρητικότητα χρηστών : 15000, Ιστορικό συμβάντων : 8000

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

 

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού/ Οπλισμού/ Απειλής

-63 ρυθμίσεις ζωνών αυτόματου ανοίγματος

- 2 set από Ζώνες Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμες σε λειτουργία stand-alone

- Παρέχει λειτουργία αυτόματου συναγερμού

- 'Ελεγχος παρουσίας στην εργασία : Μπουτόν για επιλογή Duty on/off work, Leave/Back και Overtime on/off

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Ρύθμιση του μενού μέσω LCD οθόνης

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

 

 

       

 

- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας

- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back

- TTL σειριακή έξοδος για διάφορες εφαρμογές και έλεγχο ανελκυστήρων

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- 3 τρόποι ελέγχου : M4/ M6/ M8

- Χωρητικότητα χρηστών : 3000, Ιστορικό συμβάντων : 1500

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού/ Οπλισμού/ Απειλής

- 11 set Χρονικών Ζωνών 

- 2 set Ζωνών Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμων σε λειτουργία stand-alone

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

- 3 LED και 1 buzzer για ταυτοποίηση

- Με τη χρήση του φωτιζόμενου πίνακα αφής για πληκτρολόγιο, ενισχύεται η προστασία από έναντι της φθοράς και του νερού

- Μεταλλικό περίβλημα, με καλαίσθητο σχεδιασμό

-Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο Αφης

- Πατενταρισμένος νέος τύπος ρελέ, για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης από κραδασμούς

Αριθμός Πατέντας : M 333650(Taiwan) ZL 2008 2 0055140.9(China)

 

    

 

 


- RS-485 πρωτόκολλο επικοινωνίας

- Υποστήριξη θύρας WG για λειτουργία anti-pass-back

- TTL σειριακή έξοδος για διάφορες εφαρμογές και έλεγχο ανελκυστήρων

- Δυνατότητα επιλογής συχνότητας λειτουργίας : 125kHz/ 13.56 MHz

- 3 τρόποι ελέγχου : M4/ M6/ M8

- Χωρητικότητα χρηστών : 3000, Ιστορικό συμβάντων : 1500

- 3 τρόποι πρόσβασης : Κάρτα Μόνο, Κάρτα ή Κωδικός, Κάρτα και Κωδικός

- Ενσωματωμένο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου και λειτουργίες αντι-σαμποτάζ

- Περιλαμβάνοντας την έισοδο της επαφής της πόρτας, προσφέρει στο σύστημα συναγερμού τις πληροφορίες και της ανοιχτής για πολύ ώρα πόρτας και του εξαναγκασμένου ανοίγματος πόρτας

- Ενσωματωμένες έξοδοι : Κλειδώματος Πόρτας/ Συναγερμού/ Οπλισμού/ Απειλής

- 11 set Χρονικών Ζωνών 

- 2 set Ζωνών Αυτόματου Ανοίγματος, επεξεργάσιμων σε λειτουργία stand-alone

- Έξυπνη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας stand-alone ή δικτυακής όταν το σύστημα είναι αποσυνδεδεμένο

- Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου για 30 δευτερόλεπτα μετά από 3 συνεχόμενες λάθος εισαγωγές κωδικού

- Συνεργαζόμενο με τα λογισμικά για περαιτέρω εφαρμογές ή έλεγχο πρόσβασης, ωρομέτρηση, μισθοδοσία και λειτουργία ελέγχου κατάστασης πόρτας

- Ευέλικτο στην ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό

- 4 LED και 2 LED διπλού χρώματος και 1 buzzer για ταυτοποίηση

- Αδιάβροχος σχεδιασμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιδήποτε περιβάλλον

- Υποστηρίζει 20 set αυτόματου συναγερμού

- Με τη χρήση του φωτιζόμενου πίνακα αφής για πληκτρολόγιο, ενισχύεται η προστασία από έναντι της φθοράς και του νερού

- Μεταλλικό περίβλημα, με καλαίσθητο σχεδιασμό

- Πατενταρισμένος νέος τύπος ρελέ, για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης από κραδασμούς

Αριθμός Πατέντας : M 333650(Taiwan) ZL 2008 2 0055140.9(China)

 

 

 

 

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 22 Τριανδρία, Θεσ/νίκη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6945 380 398
2310 909 619

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :         Πέτρος Αμπατζίδης

Βρείτε μας στο..