Vision

Σύγχρονο κέντρο συναγερμού, με σχεδίαση και κατασκευή στην Αυστραλία

Υποσυστήματα:

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision υποστηρίζουν διαχωρισμό σε υποσυστήματα χωρίς περιορισμό στον

αριθμό ζωνών που θα έχει το καθένα.

Μπορεί να καθοριστεί και ένα κοινό υποσύστημα ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν

ένα κοινό πληκτρολόγιο σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά υποσύστημα.

Όλα τα πληκτρολόγια υποστηρίζουν τον διαχωρισμό του συστήματος σε υποσυστήματα ώστε να μην

χρειάζεστε πληκτρολόγιο για κάθε υποσύστημα η κάποιο κεντρικό πληκτρολόγιο. Με αυτή την δυνατότητα

επιτρέπετε στον χρήστη να διαχειριστεί το υποσύστημα στο οποίο ανήκει, από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο.

Access Control

Όλη η σειρά κέντρων Vision υποστηρίζει χαρακτηριστικά Access Control. Διαθέτουν λειτουργίες

προγραμματιζόμενων εργασιών για όλες τις ημέρες ακόμα και για μέρες αργιών ώστε να επιτρέπει στον

χρήστη εύκολα να καθορίζει την πρόσβαση σε κάποιες πόρτες η να οπλίζει και να αφοπλίζει το σύστημα.

Με τα πληκτρολόγια που έχουν ενσωματωμένο καρταναγνωστη (proximity) ο χρήστης μπορεί να οπλίζει

και να αφοπλίζει το σύστημα η ακόμα και να ανοίγει κάποιες πόρτες που ελέγχονται με μαγνητικές

κλειδαριές, απλώς πλησιάζοντας την κάρτα του στο πληκτρολόγιο. Με αυτό τον τρόπο ο χειρισμός

του συστήματος μπορεί να γίνει εύκολα από μικρά παιδιά η ηλικιωμένους. Αυτό το χαρακτηριστικό

του Vision μπορεί να δώσει μια αποτελεσματική και φτηνή λύση σε μικρές η μεγάλες εφαρμογές.

Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 8 πληκτρολόγια στο σύστημα. Υπάρχουν διαθέσιμοι καρταναγνώστες αδιάβροχοι και ανθεκτικοί στην κακομεταχείριση , εξωτερικής χρήσεως, για απαιτητικές εφαρμογές.

Επεκτασιμότητα - Ευελιξία

Το Vision-ΙCON μπορεί να φτάσει μέχρι 16 ζώνες ενσύρματες ασύρματες. Στην περίπτωση που απαιτούνται  

και ασύρματες ζώνες το μόνο που χρειάζεται είναι ένας δέκτης RF ζωνών ή ένα οποιοδήποτε RF σειριακό

δέκτη, ο οποίος συνδέεται στην PGM Input του συστήματος. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι

συμβατό με τους περισσότερους RF δέκτες της αγοράς. Έτσι ,συνδυάζοντας και τις περιφερειακές συσκευές

του, το Vision ICON μπορεί να ανταποκριθεί και στις ποιο απαιτητικές εγκαταστάσεις

Τα κέντρα της σειράς Vision συνδυάζονται με πληκτρολόγια κειμένου και γραφικών ώστε να είναι εύκολος ο

προγραμματισμός τους και η διαχείριση τους από τον χρήστη.

Η σειρά Vision αποτελείται από το Vision-Icon και Vision-64 καλύπτοντας έτσι όλων των ειδών τις εφαρμογές

από την πιο μικρή μέχρι και την πιο μεγάλη.

Το Vision ICON υποστηρίζει πληκτρολόγιο LCD Icon , 48 χρήστες, 8 υποσυστήματα και μπορεί να φτάσει μέχρι

16 ζώνες ενσύρματες-ασύρματες.

V I S I O N - I C O N

Αξιόπιστη Απόδοση

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision έχουν τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 1 Amp και κάνουν παλμική φόρτιση της μπαταρίας.

Διαθέτουν προγραμματιζόμενες εξόδους , και οι τροφοδοσίες είναι προστατευμένες από ηλεκτρονικές ασφάλειες.

Επίσης όλες οι περιφερειακές συσκευές που μπορεί να δεχτεί το σύστημα διαθέτουν

ενσωματωμένες κλέμες βοηθητικής τροφοδοσίας, και δυνατότητα επίβλεψης απο το σύστημα.

Τέλος μπορεί να προγραμματιστεί κάποιο διάστημα Service και ελέγχου του συστήματος, ώστε μετά το πέρας αυτού του

χρονικού διαστήματος το σύστημα να προτρέπει το χρήστη για την επίσκεψη τεχνικού.

Ευέλικτες Επιλογές Αναφορών

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision διαθέτουν ενσωματωμένο κωδικοποιητή που είναι συμβατός με πολλά πρωτόκολλα

επικοινωνίας όπως CID , Φωνιτική Κλήση, SIA , SIA + , Οικιακή Αναφορά , SMS , GSM , και WEB Mail. Η ευέλικτη ταυτόχρονη

αναφορά σε 2 Δέκτες που υποστηρίζει σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες αναφορές θα στέλνονται σε καθένα από τους δυο

δέκτες και με πιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι αναφορές οπλισμού / αφοπλισμού μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά

για κάθε Χρήστη και Υποσύστημα επιτρέποντας στον χρήστη να έχει την δυνατότητα να ξέρει αναπάσα στιγμή μέσω

μηνύματος στο κινητό του Πχ πότε μπήκε η καθαρίστρια στο σπίτι , πότε γύρισαν τα παιδιά του από το σχολείο κτλ.

Ασύρματες Συσκευές

Η σ ειρά των κέντρων Vision είναι συμβατή με τις περισσότερες ασύρματες συσκευές της αγοράς , ανιχνευτές , παγίδες και

πυρανιχνευτές. Επίσης έχει την δυνατότητα να δεχτεί τηλεχειρισμούς για οπλισμό/αφοπλισμό του συστήματος η για το

άνοιγμα κάποιας γκαραζόπορτας. Έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε πάνω του πολλά είδη δεκτών RF ακόμα και από

άλλες εταιρίες. Επίσης διαθέτει ένα χαρακτηριστικό το οποίο σας επιτρέπει να διαβάζετε τα RFID από τις συσκευές που

έχουν τοποθετηθεί πάνω του. Ενεργοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό και διεγείροντας μια συσκευή RF θα εμφανιστεί στο

πληκτρολόγιο το RFID της. Έτσι δεν χρειάζεται να ξέρετε το RFID κάθε συσκευής ώστε να την εγκαταστήσετε στο σύστημα.

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε συσκευές RF που ήδη έχετε και για κάποιο λόγο δεν ξέρετε το RFID τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

8 - 16 Ζώνες Ενεργοποίηση Σηρήνας Και Φάρου

Απο Τηλεχειρισμό

Αναφορές Οπλισμού Αφοπλισμού

Ανά Χρήστη

Πληκτρολόγια Με Καρταναγνώστη

8 Ανά Σύστημα

Προστασία Απο Ηλεκτρονικές

Ασφάλειες

Δυο Διαδρομές Αναφοράς Για Κάθε

Συμβάν

3 Αριθμοί C.L.I. Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για Test Συμβατό Με Πολλούς RF Δέκτες

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για

Service Συστήματος

Πανικός , Συναγερμός Φωτιάς ,

Ιατρικής Βοήθειας , Πληκτρολογίου

Ρύθμιση Φωτεινώτητας / Αντίθεσης Πλήρης , Περιμετρικός Και Μερικός

Οπλισμός

Προειδοποίηση Αυτόματου

Οπλισμού

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad

Συμβατό Με Όλα Τα Modem Της

Αγοράς

Εμφάνιση Αναπάντητων Κλήσων Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντίσταση Για Τις Ζώνες

Αναφορές CID , SIA , Οικ.Αναφορά

, Φωνητική Κλήση , Φωνητικές ,

SMS

Πραγματική Τροφοδοσία 1 Amp Οπλισμός Ενός Πλήκτρου

Εμφάνιση Ημερομηνίας Και Ώρας Παλμική Φόρτιση Μπαταρίας Γραφικό Μενού Κειμένου

Προώθηση Κλήσης On/Off Προγραμματιζόμενο Screen Saver Επικοινωνία Μεσω TCP/IP

Επίβλεψη Ηλικιωμένων Αυτόματος Οπλισμός

Υποσυστήματος

Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος

Εμφάνιση Θερμοκρασίας Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής Ώρας Δυνατότητα Οκταψήφιων Κωδικών

PIN Για Περισσότερη Ασφάλεια

Παλμικότητα ανά Ζώνη Οπλισμός Μέσω Τηλεφώνου Δυνατότητα Προσθήκης

Εξωτερικού Καρταναγνώστη

Ταυτοχρονη Αναφορά Σε Δυο

Δέκτες

Συναγερμός Ημέρας Διαδραστική Επικοινωνία Φωνής

Tamper Πληκτρολογίου Αυτόματο Test Μπαταρίας Επιβλεψη Ανιχνευτή

Επαλήθευση Συναγερμού Φωτιάς Διαφορετικός Ηχος Σειρήνας Για

Συναγερμό Φωτιάς

Μοντερνος Σχεδιασμός

Πληκτρολογίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VISION - ΙCON

Κωδικοί Χρηστών (1-8 Ψηφία) Ναι

Ζώνες (Ενσύρματες-Ασύρματες) 16

Έξοδοι (Προστατευμένες Απο Ηλεκτρονικές Ασφάλειες) 4+4(Επέκτασης)

Καρταναγνώστες (125 KHz) 10 Max

Πληκτρολόγια 8

Υποσυστήματα 4

Συμβάντα Ιστορικού 256

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad Με Αναγνώριση Κλήσης C.L.I. (Windows)

Ναι

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες Για Όλες Τις Τροφοδοσίες Και Τις Εξόδους Ναι

Διάγνωση Τάσεων , Αντιστάσεων Και Ρεύματος Ναι

Αναφορές Με : CID , SIA , Φωνή , SMS , GPRS , Email , TCP/IP Ναι

Εικονίδια Για Ζώνες , Υποσυστήματα , Χρήση Τηλ.Γραμμής , Πανικό,

Φωτιά , Συναγ.Ημέρας

Ναι

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Και Ενεργοποίηση Alarm Απο Χαμηλή/

Υψηλή Θερμοκρασία

Ναι

Προγραμματισμός Μέσω Internet Ναι

Αργίες Και Προγραμματισμένες Εργασίες Για Έλεγχο Πρόσβασης 8 - 8

Πληκτρολόγια Με Ενσωματωμένο Καρταναγνώστη Ναι

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ναι

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είσοδος AC 16-22 VAC -- 22 VA Min

Ρεύμα

Λειτουργίας

100 mA

Τροφοδοσίες

Βασική Τροφοδοσία: 13.8 VDC--1Amp Πραγματικό Ρεύμα

Μπαταρία: 12VDC,7 AH Επαναφορτιζόμενη(Προστατευένη Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια 6 Amp)

Τροφοδοσίες Εξόδων: LAN+ 700mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

+12V 700mA--(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

Comm+ 2000mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

LAN Bus 12VDC Μέχρι 305 Μέτρα Καλώδιο( 22 AWG 14/0.20 0.8 mm)

Έξοδοι 4 Ψηφιακές Έξοδοι Ανοιχτού Συλέκτη - 500mA Η Κάθε Μια (Προστατευμένες Απο

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες

Είσοδοι Τερματικη Αντίσταση Ζωνών Για Διπλασιασμό 3k3//6k8 ή Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντισταση Για Μονές Ζώνες

Οι Ζώνες Μπορούν Να Είναι Ενσύρματες/Ασύρματες

Προγραμματιζόμενη Ψηφιακή Είσοδο PGM Για τοποθέτηση Δέκτη RF , Κλειδοδιακόπτη ,

Καρταναγνώστη ή Τamper.

Συνδέσεις Τηλ.

Γραμμής

Θύρα RJ-45 ή Κλέμα 4 Επαφών (2 Επαφές Είσοδος Τηλ Γραμμής + 2 Επαφές Έξοδο Τηλ.

Γραμμής)

Θερμοκρασία

Λειτουργίας

00 C ~ 550C Σχετική Υγρασία 5%~85% Στους 300 C

Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ Απο Την Ημερομηνία Κατασκευής

Διαστάσεις 375mm (Πλ) , 90mm (Φαρ) , 257mm (Yψ) Διαστάσεις Κουτιού

 DIGIFLEX S E C U R I TY TM

Αξιόπιστη Απόδοση

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision έχουν τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 1 Amp και εφαρμόζουν παλμική

φόρτιση της μπαταρίας. Διαθέτουν προγραμματιζόμενες εξόδους , και οι τροφοδοσίες είναι προστατευμένες

από ηλεκτρονικές ασφάλειες. Επίσης όλες οι περιφερειακές συσκευές που μπορεί να δεχτεί το σύστημα

,διαθέτουν ενσωματωμένες κλέμες βοηθητικής τροφοδοσίας και δυνατότητα επίβλεψης απο το σύστημα.

Τέλος μπορεί να προγραμματιστεί κάποιο διάστημα Service και ελέγχου του συστήματος, ώστε μετά το πέρας αυτού του

χρονικού διαστήματος το σύστημα να προτρέπει το χρήστη για την επίσκεψη τεχνικού.

Ευέλικτες Επιλογές Αναφορών

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision διαθέτουν ενσωματωμένο κωδικοποιητή που είναι συμβατός με πολλά πρωτόκολλα

επικοινωνίας όπως CID , SIA , SIA + , Οικιακή Αναφορά , SMS , GSM , και WEB Mail. Η ευέλικτη ταυτόχρονη αναφορά σε 2

Δέκτες που υποστηρίζει, σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες αναφορές θα στέλνονται σε καθένα από τους δυο δέκτες και με πιο

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι αναφορές οπλισμού / αφοπλισμού μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για κάθε Χρήστη

και Υποσύστημα επιτρέποντας στον χρήστη να έχει την δυνατότητα να ξέρει αναπάσα στιγμή μέσω μηνύματος, πχ στο

κινητό του, πότε μπήκε η καθαρίστρια στο σπίτι , πότε γύρισαν τα παιδιά του από το σχολείο κτλ.

Ασύρματες Συσκευές

Η σ ειρά των κέντρων Vision είναι συμβατή με τις περισσότερες ασύρματες συσκευές της αγοράς , ανιχνευτές , παγίδες

και πυρανιχνευτές. Επίσης έχει την δυνατότητα να δεχτεί τηλεχειρισμούς για οπλισμό/αφοπλισμό του συστήματος η για

το άνοιγμα κάποιας γκαραζόπορτας. Έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε πάνω του πολλά είδη δεκτών RF ακόμα και

από άλλες εταιρίες. Επίσης διαθέτει ένα χαρακτηριστικό το οποίο σας επιτρέπει να διαβάζετε τα RFID κατευθείαν από τις

συσκευές που έχουν τοποθετηθεί. Ενεργοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό και διεγείροντας μια συσκευή RF θα εμφανιστεί

στο πληκτρολόγιο ο κωδικός RFID. Έτσι δεν χρειάζεται να ξέρετε το RFID κάθε συσκευής ώστε να την εγκαταστήσετε στο

σύστημα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε συσκευές RF που ήδη έχετε και για κάποιο λόγο δεν ξέρετε το RFID τους.

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

8 - 128 Ζώνες Ενεργοποίηση Σειρήνας Και Φάρου

Απο Τηλεχειρισμό

Αναφορές Οπλισμού Αφοπλισμού

Ανά Χρήστη

Πληκτρολόγια Με Καρταναγνώστη

8 Ανά Σύστημα

Προστασία Απο Ηλεκτρονικές

Ασφάλειες

Δυο Διαδρομές Αναφοράς Για Κάθε

Συμβάν

3 Αριθμοί C.L.I. Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για Test Συμβατό Με Πολλούς RF Δέκτες

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για

Service Συστήματος

Πανικός , Συναγερμός Φωτιάς ,

Ιατρικής Βοήθειας , Πληκτρολογίου

Ρύθμιση Φωτεινώτητας / Αντίθεσης Πλήρης , Περιμετρικός Και Μερικός

Οπλισμός

Προειδοποίηση Αυτόματου

Οπλισμού

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad

Συμβατό Με Όλα Τα Modem Της

Αγοράς

Εμφάνιση Αναπάντητων Κλήσων Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντίσταση Για Τις Ζώνες

Αναφορές CID , SIA , Οικ.Αναφορά

, Φωνητικές , SMS

Πραγματική Τροφοδοσία 1 Amp Οπλισμός Ενός Πλήκτρου

Εμφάνιση Ημερομηνίας Και Ώρας Παλμική Φόρτιση Μπαταρίας Γραφικό Μενού Κειμένου

Προώθηση Κλήσης On/Off Προγραμματιζόμενο Screen Saver Επικοινωνία Μέσω TCP/IP

Επίβλεψη Ηλικιωμένων Αυτόματος Οπλισμός

Υποσυστήματος

Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος

Εμφάνιση Θερμοκρασίας Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής Ώρας Δυνατότητα Οκταψήφιων Κωδικών

PIN Για Περισσότερη Ασφάλεια

Παλμικότητα ανά Ζώνη Οπλισμός Μέσω Τηλεφώνου Δυνατότητα Προσθήκης

Εξωτερικού Καρταναγνώστη

Ταυτοχρονη Αναφορά Σε Δυο

Δέκτες

Συναγερμός Ημέρας Διαδραστική Επικοινωνία Φωνής

Tamper Πληκτρολογίου Αυτόματο Test Μπαταρίας Επίβλεψη Ανιχνευτή

Επαλήθευση Συναγερμού Φωτιάς Διαφορετικός Ηχος Σειρήνας Για

Συναγερμό Φωτιάς

Μοντέρνος Σχεδιασμός

Πληκτρολογίου

Αυτόματο Reset Πυρανιχνευτών Συγκεντρωτικός Πίνακας

Κατάστασης Ζωνών

• Επίβλεψη Τηλ.Γραμμής &

Ανίχνευση Τόνου Κλήσης: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VISION - 64 Κωδικοί Χρηστών (1-8 Ψηφία) 48 Ζώνες (Ενσύρματες-Ασύρματες) 64 Έξοδοι (Προστατευμένες Απο Ηλεκτρονικές Ασφάλειες) 4+12 Καρταναγνώστες (125 KHz) 10 Max Πληκτρολόγια 8 Υποσυστήματα 8 Συμβάντα Ιστορικού 256,Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad Με Αναγνώριση Κλήσης C.L.I. (Windows) Συμβατό με όλα τα Modem Ηλεκτρονικές Ασφάλειες Για Όλες Τις Τροφοδοσίες Και Τις Εξόδους, Διάγνωση Τάσεων , Αντιστάσεων Και Ρεύματος, Αναφορές Με : CID , SIA , Φωνή , SMS , GPRS , Email , TCP/IP Αλφαριθμητικό Κείμενο Για Ζώνες , Χρήστες , Υποσυστήματα , Εξόδους Και Προγρμματισμένες Εργασίες Προγραμματισμός Συστήματος Με Μενού Κειμένου Λήψη Email Στο Πληκτρολόγιο Αισθητήρας Θερμοκρασίας Και Ενεργοποίηση Alarm Απο Χαμηλ/Υψηλή Θερμοκρασία Προγραμματισμός Μέσω Internet. Αργίες Και Προγραμματισμένες Εργασίες Για Έλεγχο Πρόσβασης 8 - 8. Πληκτρολόγια Με Ενσωματωμένο Καρταναγνώστη. 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είσοδος AC 16-22 VAC -- 22 VA Min Ρεύμα Λειτουργίας 100 mA Τροφοδοσίες: Βασική Τροφοδοσία: 13.8 VDC--1Amp Πραγματικό Ρεύμα Μπαταρίας: 12VDC,7 AH Επαναφορτιζόμενη(Προστατευένη Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια 6 Amp). Τροφοδοσίες Εξόδων: LAN+ 700mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια),+12V 700mA--(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια). Comm+ 2000mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια). LAN Bus 12VDC Μέχρι 305 Μέτρα Καλώδιο( 22 AWG 14/0.20 0.8 mm). Έξοδοι Ψηφιακές Έξοδοι Ανοιχτού Συλλέκτη - 500mA Η Κάθε Μια (Προστατευμένες Απο Ηλεκτρονικές Ασφάλειες. Ρελέ 2 Amp 24VDC Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια). Είσοδοι Τερματικη Αντίσταση Ζωνών Για Διπλασιασμό 3k3//6k8 ή Προγραμματιζόμενη Τερματική. Αντίσταση Για Μονές Ζώνες. Οι Ζώνες Μπορούν Να Είναι Ενσύρματες/Ασύρματες. Προγραμματιζόμενη Ψηφιακή Είσοδο PGM Για τοποθέτηση Δέκτη RF , Κλειδοδιακόπτη , Καρταναγνώστη ή Τamper. Συνδέσεις Τηλ. Γραμμής Θύρα RJ-45 ή Κλέμα 4 Επαφών (2 Επαφές Είσοδος Τηλ Γραμμής + 2 Επαφές Έξοδο Τηλ.Γραμμής) Θερμοκρασία Λειτουργίας 00 C ~ 550C, Σχετική Υγρασία 5%~85% Στους 30C, Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ Απο Την Ημερομηνία Κατασκευής. Διαστάσεις 375mm (Πλ) , 90mm (Φαρ) , 257mm (Yψ) Διαστάσεις Κουτιού .Έως 64 ζώνες (ενσύρματες/ασύρματες), με επεκτάσεις (*16 στην κύρια πλακέτα)                  
Έως 16 πλήρως επιβλεπόμενες και προγραμματιζόμενες έξοδοι, με επεκτάσεις (*4 στην κύρια πλακέτα)
60 συμβάντα για προγραμματισμό των εξόδων
Ηλεκτρονικές αυτόματες ασφάλειες, προστασίας τροφοδοσιών κύριας πλακέτας και εξόδων
Έως 128 χρήστες (proximity καρτών ή κωδικού, ή και τα δύο μαζί)
Έως 8 υποσυστήματα με μία κεντρική πλακέτα, πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους
Έως 8 μοντέρνα πληκτρολόγια (με ή χωρίς proximity) και μέχρι 6 αδιάβροχους εξωτερικούς καρταναγνώστες καρτών proximity
Πληκτρολόγια με LCD οθόνη 4 γραμμών και πλήρως ελληνικό μενού (προγραμματισμού, χρήσης)
Μνήμη 256 τελευταίων συμβάντων
Συνολική τροφοδοσία 1Amp στην κεντρική πλακέτα (+ 3Amp με επεκτάσεις) με προστασία υπερτάσεων κ.τ.λ. και παλμική φόρτιση της μπαταρίας
Επιλογή από τον εγκαταστάτη τερματικής αντίστασης 
Λειτουργίες Access Control, προγραμματισμός εργασιών, συμβάντων και χρονικών ζωνών προσβάσεως χρηστών
Αποστολή σημάτων σε έως 2 ταυτόχρονες διαδρομές (CID, SIA, Φωνή)
Προγραμματισμός και μέσω λογισμικού υπολογιστή, σε περιβάλλον windows (τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου (modem) ή διαδικτύου)
Απομακρυσμένος έλεγχος από τον χρήστη μέσω φωνητικών μηνυμάτων και εντολών DTMF
Ολική επίβλεψη κατάστασης συστήματος, προβλημάτων, τάσεων κεντρικής πλακέτας και επεκτάσεων, χειρισμός μέσω εικονικού πληκτρολογίου για τον εγκαταστάτη
Πολλαπλοί τρόποι οπλισμού/αφοπλισμού συστήματος
Αναβαθμιζόμενο firmware κεντρικής πλακέτας.
Υποστήριξη ασύρματων συσκευών πολλαπλών κατασκευαστών.
3 Χρόνια Εργοστασιακής εγγύησης

Υποσυστήματα

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision υποστηρίζουν διαχωρισμό σε υποσυστήματα χωρίς περιορισμό στον

αριθμό ζωνών που θα έχει το καθένα.

Μπορεί να καθοριστεί και ένα κοινό υποσύστημα ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν

ένα κοινό πληκτρολόγιο σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλά υποσύστημα.

Όλα τα πληκτρολόγια υποστηρίζουν τον διαχωρισμό του συστήματος σε υποσυστήματα ώστε να μην

χρειάζεστε πληκτρολόγιο για κάθε υποσύστημα η κάποιο κεντρικό πληκτρολόγιο. Με αυτή την δυνατότητα

επιτρέπετε στον χρήστη να διαχειριστεί το υποσύστημα στο οποίο ανήκει, από οποιοδήποτε πληκτρολόγιο.

Access Control

Όλη η σειρά κέντρων Vision υποστηρίζει χαρακτηριστικά Access Control. Διαθέτουν λειτουργίες

προγραμματιζόμενων εργασιών για όλες τις ημέρες ακόμα και για μέρες αργιών ώστε να επιτρέπει στον

χρήστη εύκολα να καθορίζει την πρόσβαση σε κάποιες πόρτες η να οπλίζει και να αφοπλίζει το σύστημα.

Με τα πληκτρολόγια που έχουν ενσωματωμένο καρταναγνωστη (proximity) ο χρήστης μπορεί να οπλίζει

και να αφοπλίζει το σύστημα η ακόμα και να ανοίγει κάποιες πόρτες που ελέγχονται με μαγνητικές

κλειδαριές, απλώς πλησιάζοντας την κάρτα του στο πληκτρολόγιο. Με αυτό τον τρόπο ο χειρισμός

του συστήματος μπορεί να γίνει εύκολα από μικρά παιδιά η ηλικιωμένους. Αυτό το χαρακτηριστικό

του Vision μπορεί να δώσει μια αποτελεσματική και φτηνή λύση σε μικρές η μεγάλες εφαρμογές.

Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 8 πληκτρολόγια στο σύστημα. Υπάρχουν διαθέσιμοι καρταναγνωστες

αδιάβροχοι και ανθεκτικοί στην κακομεταχείριση , εξωτερικής χρήσεως, για απαιτητικές εφαρμογές.

Επεκτασιμότητα - Ευελιξία

Το Vision-ΙCON μπορεί να φτάσει μέχρι 16 ζώνες ενσύρματες ασύρματες. Στην περίπτωση που απαιτούνται  

και ασύρματες ζώνες το μόνο που χρειάζεται είναι ένας δέκτης RF ζωνών ή ένα οποιοδήποτε RF σειριακό

δέκτη, ο οποίος συνδέεται στην PGM Input του συστήματος. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι

συμβατό με τους περισσότερους RF δέκτες της αγοράς. Έτσι ,συνδυάζοντας και τις περιφερειακές συσκευές

του, το Vision ICON μπορεί να ανταποκριθεί και στις ποιο απαιτητικές εγκαταστάσεις

Τα κέντρα της σειράς Vision συνδυάζονται με πληκτρολόγια κειμένου και γραφικών ώστε να είναι εύκολος ο

προγραμματισμός τους και η διαχείριση τους από τον χρήστη.

Η σειρά Vision αποτελείται από το Vision-Icon και Vision-64 καλύπτοντας έτσι όλων των ειδών τις εφαρμογές

από την πιο μικρή μέχρι και την πιο μεγάλη.

Το Vision ICON υποστηρίζει πληκτρολόγιο LCD Icon , 48 χρήστες, 8 υποσυστήματα και μπορεί να φτάσει μέχρι

16 ζώνες ενσύρματες-ασύρματες.

V I S I O N - I C O N

Αξιόπιστη Απόδοση

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision έχουν τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 1 Amp και κάνουν παλμική φόρτιση της μπαταρίας.

Διαθέτουν προγραμματιζόμενες εξόδους , και οι τροφοδοσίες είναι προστατευμένες από ηλεκτρονικές ασφάλειες.

Επίσης όλες οι περιφερειακές συσκευές που μπορεί να δεχτεί το σύστημα διαθέτουν

ενσωματωμένες κλέμες βοηθητικής τροφοδοσίας, και δυνατότητα επίβλεψης απο το σύστημα.

Τέλος μπορεί να προγραμματιστεί κάποιο διάστημα Service και ελέγχου του συστήματος, ώστε μετά το πέρας αυτού του

χρονικού διαστήματος το σύστημα να προτρέπει το χρήστη για την επίσκεψη τεχνικού.

Ευέλικτες Επιλογές Αναφορών

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision διαθέτουν ενσωματωμένο κωδικοποιητή που είναι συμβατός με πολλά πρωτόκολλα

επικοινωνίας όπως CID , Φωνιτική Κλήση, SIA , SIA + , Οικιακή Αναφορά , SMS , GSM , και WEB Mail. Η ευέλικτη ταυτόχρονη

αναφορά σε 2 Δέκτες που υποστηρίζει σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες αναφορές θα στέλνονται σε καθένα από τους δυο

δέκτες και με πιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι αναφορές οπλισμού / αφοπλισμού μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά

για κάθε Χρήστη και Υποσύστημα επιτρέποντας στον χρήστη να έχει την δυνατότητα να ξέρει αναπάσα στιγμή μέσω

μηνύματος στο κινητό του Πχ πότε μπήκε η καθαρίστρια στο σπίτι , πότε γύρισαν τα παιδιά του από το σχολείο κτλ.

Ασύρματες Συσκευές

Η σ ειρά των κέντρων Vision είναι συμβατή με τις περισσότερες ασύρματες συσκευές της αγοράς , ανιχνευτές , παγίδες και

πυρανιχνευτές. Επίσης έχει την δυνατότητα να δεχτεί τηλεχειρισμούς για οπλισμό/αφοπλισμό του συστήματος η για το

άνοιγμα κάποιας γκαραζόπορτας. Έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε πάνω του πολλά είδη δεκτών RF ακόμα και από

άλλες εταιρίες. Επίσης διαθέτει ένα χαρακτηριστικό το οποίο σας επιτρέπει να διαβάζετε τα RFID από τις συσκευές που

έχουν τοποθετηθεί πάνω του. Ενεργοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό και διεγείροντας μια συσκευή RF θα εμφανιστεί στο

πληκτρολόγιο το RFID της. Έτσι δεν χρειάζεται να ξέρετε το RFID κάθε συσκευής ώστε να την εγκαταστήσετε στο σύστημα.

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε συσκευές RF που ήδη έχετε και για κάποιο λόγο δεν ξέρετε το RFID τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

8 - 16 Ζώνες Ενεργοποίηση Σηρήνας Και Φάρου

Απο Τηλεχειρισμό

Αναφορές Οπλισμού Αφοπλισμού

Ανά Χρήστη

Πληκτρολόγια Με Καρταναγνώστη

8 Ανά Σύστημα

Προστασία Απο Ηλεκτρονικές

Ασφάλειες

Δυο Διαδρομές Αναφοράς Για Κάθε

Συμβάν

3 Αριθμοί C.L.I. Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για Test Συμβατό Με Πολλούς RF Δέκτες

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για

Service Συστήματος

Πανικός , Συναγερμός Φωτιάς ,

Ιατρικής Βοήθειας , Πληκτρολογίου

Ρύθμιση Φωτεινώτητας / Αντίθεσης Πλήρης , Περιμετρικός Και Μερικός

Οπλισμός

Προειδοποίηση Αυτόματου

Οπλισμού

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad

Συμβατό Με Όλα Τα Modem Της

Αγοράς

Εμφάνιση Αναπάντητων Κλήσων Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντίσταση Για Τις Ζώνες

Αναφορές CID , SIA , Οικ.Αναφορά

, Φωνητική Κλήση , Φωνητικές ,

SMS

Πραγματική Τροφοδοσία 1 Amp Οπλισμός Ενός Πλήκτρου

Εμφάνιση Ημερομηνίας Και Ώρας Παλμική Φόρτιση Μπαταρίας Γραφικό Μενού Κειμένου

Προώθηση Κλήσης On/Off Προγραμματιζόμενο Screen Saver Επικοινωνία Μεσω TCP/IP

Επίβλεψη Ηλικιωμένων Αυτόματος Οπλισμός

Υποσυστήματος

Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος

Εμφάνιση Θερμοκρασίας Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής Ώρας Δυνατότητα Οκταψήφιων Κωδικών

PIN Για Περισσότερη Ασφάλεια

Παλμικότητα ανά Ζώνη Οπλισμός Μέσω Τηλεφώνου Δυνατότητα Προσθήκης

Εξωτερικού Καρταναγνώστη

Ταυτοχρονη Αναφορά Σε Δυο

Δέκτες

Συναγερμός Ημέρας Διαδραστική Επικοινωνία Φωνής

Tamper Πληκτρολογίου Αυτόματο Test Μπαταρίας Επιβλεψη Ανιχνευτή

Επαλήθευση Συναγερμού Φωτιάς Διαφορετικός Ηχος Σειρήνας Για

Συναγερμό Φωτιάς

Μοντερνος Σχεδιασμός

Πληκτρολογίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VISION - ΙCON

Κωδικοί Χρηστών (1-8 Ψηφία) Ναι

Ζώνες (Ενσύρματες-Ασύρματες) 16

Έξοδοι (Προστατευμένες Απο Ηλεκτρονικές Ασφάλειες) 4+4(Επέκτασης)

Καρταναγνώστες (125 KHz) 10 Max

Πληκτρολόγια 8

Υποσυστήματα 4

Συμβάντα Ιστορικού 256

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad Με Αναγνώριση Κλήσης C.L.I. (Windows)

Ναι

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες Για Όλες Τις Τροφοδοσίες Και Τις Εξόδους Ναι

Διάγνωση Τάσεων , Αντιστάσεων Και Ρεύματος Ναι

Αναφορές Με : CID , SIA , Φωνή , SMS , GPRS , Email , TCP/IP Ναι

Εικονίδια Για Ζώνες , Υποσυστήματα , Χρήση Τηλ.Γραμμής , Πανικό,

Φωτιά , Συναγ.Ημέρας

Ναι

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Και Ενεργοποίηση Alarm Απο Χαμηλή/

Υψηλή Θερμοκρασία

Ναι

Προγραμματισμός Μέσω Internet Ναι

Αργίες Και Προγραμματισμένες Εργασίες Για Έλεγχο Πρόσβασης 8 - 8

Πληκτρολόγια Με Ενσωματωμένο Καρταναγνώστη Ναι

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ναι

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είσοδος AC 16-22 VAC -- 22 VA Min

Ρεύμα

Λειτουργίας

100 mA

Τροφοδοσίες

Βασική Τροφοδοσία: 13.8 VDC--1Amp Πραγματικό Ρεύμα

Μπαταρία: 12VDC,7 AH Επαναφορτιζόμενη(Προστατευένη Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια 6 Amp)

Τροφοδοσίες Εξόδων: LAN+ 700mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

+12V 700mA--(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

Comm+ 2000mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

LAN Bus 12VDC Μέχρι 305 Μέτρα Καλώδιο( 22 AWG 14/0.20 0.8 mm)

Έξοδοι 4 Ψηφιακές Έξοδοι Ανοιχτού Συλέκτη - 500mA Η Κάθε Μια (Προστατευμένες Απο

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες

Είσοδοι Τερματικη Αντίσταση Ζωνών Για Διπλασιασμό 3k3//6k8 ή Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντισταση Για Μονές Ζώνες

Οι Ζώνες Μπορούν Να Είναι Ενσύρματες/Ασύρματες

Προγραμματιζόμενη Ψηφιακή Είσοδο PGM Για τοποθέτηση Δέκτη RF , Κλειδοδιακόπτη ,

Καρταναγνώστη ή Τamper.

Συνδέσεις Τηλ.

Γραμμής

Θύρα RJ-45 ή Κλέμα 4 Επαφών (2 Επαφές Είσοδος Τηλ Γραμμής + 2 Επαφές Έξοδο Τηλ.

Γραμμής)

Θερμοκρασία

Λειτουργίας

00 C ~ 550C Σχετική Υγρασία 5%~85% Στους 300 C

Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ Απο Την Ημερομηνία Κατασκευής

Διαστάσεις 375mm (Πλ) , 90mm (Φαρ) , 257mm (Yψ) Διαστάσεις Κουτιού__

DIGIFLEX  S E C U R I T Y  TM

Αξιόπιστη Απόδοση

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision έχουν τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 1 Amp και εφαρμόζουν παλμική

φόρτιση της μπαταρίας. Διαθέτουν προγραμματιζόμενες εξόδους , και οι τροφοδοσίες είναι προστατευμένες

από ηλεκτρονικές ασφάλειες. Επίσης όλες οι περιφερειακές συσκευές που μπορεί να δεχτεί το σύστημα

,διαθέτουν ενσωματωμένες κλέμες βοηθητικής τροφοδοσίας και δυνατότητα επίβλεψης απο το σύστημα.

Τέλος μπορεί να προγραμματιστεί κάποιο διάστημα Service και ελέγχου του συστήματος, ώστε μετά το πέρας αυτού του

χρονικού διαστήματος το σύστημα να προτρέπει το χρήστη για την επίσκεψη τεχνικού.

Ευέλικτες Επιλογές Αναφορών

Όλα τα κέντρα της σειράς Vision διαθέτουν ενσωματωμένο κωδικοποιητή που είναι συμβατός με πολλά πρωτόκολλα

επικοινωνίας όπως CID , SIA , SIA + , Οικιακή Αναφορά , SMS , GSM , και WEB Mail. Η ευέλικτη ταυτόχρονη αναφορά σε 2

Δέκτες που υποστηρίζει, σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες αναφορές θα στέλνονται σε καθένα από τους δυο δέκτες και με πιο

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι αναφορές οπλισμού / αφοπλισμού μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για κάθε Χρήστη

και Υποσύστημα επιτρέποντας στον χρήστη να έχει την δυνατότητα να ξέρει αναπάσα στιγμή μέσω μηνύματος, πχ στο

κινητό του, πότε μπήκε η καθαρίστρια στο σπίτι , πότε γύρισαν τα παιδιά του από το σχολείο κτλ.

Ασύρματες Συσκευές

Η σ ειρά των κέντρων Vision είναι συμβατή με τις περισσότερες ασύρματες συσκευές της αγοράς , ανιχνευτές , παγίδες

και πυρανιχνευτές. Επίσης έχει την δυνατότητα να δεχτεί τηλεχειρισμούς για οπλισμό/αφοπλισμό του συστήματος η για

το άνοιγμα κάποιας γκαραζόπορτας. Έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε πάνω του πολλά είδη δεκτών RF ακόμα και

από άλλες εταιρίες. Επίσης διαθέτει ένα χαρακτηριστικό το οποίο σας επιτρέπει να διαβάζετε τα RFID κατευθείαν από τις

συσκευές που έχουν τοποθετηθεί. Ενεργοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό και διεγείροντας μια συσκευή RF θα εμφανιστεί

στο πληκτρολόγιο ο κωδικός RFID. Έτσι δεν χρειάζεται να ξέρετε το RFID κάθε συσκευής ώστε να την εγκαταστήσετε στο

σύστημα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε συσκευές RF που ήδη έχετε και για κάποιο λόγο δεν ξέρετε το RFID τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

8 - 128 Ζώνες Ενεργοποίηση Σειρήνας Και Φάρου

Απο Τηλεχειρισμό

Αναφορές Οπλισμού Αφοπλισμού

Ανά Χρήστη

Πληκτρολόγια Με Καρταναγνώστη

8 Ανά Σύστημα

Προστασία Απο Ηλεκτρονικές

Ασφάλειες

Δυο Διαδρομές Αναφοράς Για Κάθε

Συμβάν

3 Αριθμοί C.L.I. Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για Test Συμβατό Με Πολλούς RF Δέκτες

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου Υπενθύμηση Στο Χρήστη Για

Service Συστήματος

Πανικός , Συναγερμός Φωτιάς ,

Ιατρικής Βοήθειας , Πληκτρολογίου

Ρύθμιση Φωτεινώτητας / Αντίθεσης Πλήρης , Περιμετρικός Και Μερικός

Οπλισμός

Προειδοποίηση Αυτόματου

Οπλισμού

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad

Συμβατό Με Όλα Τα Modem Της

Αγοράς

Εμφάνιση Αναπάντητων Κλήσων Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντίσταση Για Τις Ζώνες

Αναφορές CID , SIA , Οικ.Αναφορά

, Φωνητικές , SMS

Πραγματική Τροφοδοσία 1 Amp Οπλισμός Ενός Πλήκτρου

Εμφάνιση Ημερομηνίας Και Ώρας Παλμική Φόρτιση Μπαταρίας Γραφικό Μενού Κειμένου

Προώθηση Κλήσης On/Off Προγραμματιζόμενο Screen Saver Επικοινωνία Μέσω TCP/IP

Επίβλεψη Ηλικιωμένων Αυτόματος Οπλισμός

Υποσυστήματος

Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος

Εμφάνιση Θερμοκρασίας Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής Ώρας Δυνατότητα Οκταψήφιων Κωδικών

PIN Για Περισσότερη Ασφάλεια

Παλμικότητα ανά Ζώνη Οπλισμός Μέσω Τηλεφώνου Δυνατότητα Προσθήκης

Εξωτερικού Καρταναγνώστη

Ταυτοχρονη Αναφορά Σε Δυο

Δέκτες

Συναγερμός Ημέρας Διαδραστική Επικοινωνία Φωνής

Tamper Πληκτρολογίου Αυτόματο Test Μπαταρίας Επίβλεψη Ανιχνευτή

Επαλήθευση Συναγερμού Φωτιάς Διαφορετικός Ηχος Σειρήνας Για

Συναγερμό Φωτιάς

Μοντέρνος Σχεδιασμός

Πληκτρολογίου

Αυτόματο Reset Πυρανιχνευτών Συγκεντρωτικός Πίνακας

Κατάστασης Ζωνών

Επίβλεψη Τηλ.Γραμμής &

Ανίχνευση Τόνου Κλήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VISION - 64

Κωδικοί Χρηστών (1-8 Ψηφία) 48

Ζώνες (Ενσύρματες-Ασύρματες) 64

Έξοδοι (Προστατευμένες Απο Ηλεκτρονικές Ασφάλειες) 4+12

Καρταναγνώστες (125 KHz) 10 Max

Πληκτρολόγια 8

Υποσυστήματα 8

Συμβάντα Ιστορικού 256

Πρόγραμμα UpLoad/DownLoad Με Αναγνώριση Κλήσης C.L.I. (Windows)

Συμβατό με όλα τα Modem

Ναι

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες Για Όλες Τις Τροφοδοσίες Και Τις Εξόδους Ναι

Διάγνωση Τάσεων , Αντιστάσεων Και Ρεύματος Ναι

Αναφορές Με : CID , SIA , Φωνή , SMS , GPRS , Email , TCP/IP Ναι

Αλφαριθμητικό Κείμενο Για Ζώνες , Χρήστες , Υποσυστήματα , Εξόδους

Και Προγρμματισμένες Εργασίες

Ναι

Προγραμματισμός Συστήματος Με Μενού Κειμένου Ναι

Λήψη Email Στο Πληκτρολόγιο Ναι

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Και Ενεργοποίηση Alarm Απο Χαμηλή/

Υψηλή Θερμοκρασία

Ναι

Προγραμματισμός Μέσω Internet Ναι

Αργίες Και Προγραμματισμένες Εργασίες Για Έλεγχο Πρόσβασης 8 - 8

Πληκτρολόγια Με Ενσωματωμένο Καρταναγνώστη Ναι

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ναι

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είσοδος AC 16-22 VAC -- 22 VA Min

Ρεύμα

Λειτουργίας

100 mA

Τροφοδοσίες

Βασική Τροφοδοσία: 13.8 VDC--1Amp Πραγματικό Ρεύμα

Μπαταρία: 12VDC,7 AH Επαναφορτιζόμενη(Προστατευένη Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια 6 Amp)

Τροφοδοσίες Εξόδων: LAN+ 700mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

+12V 700mA--(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

Comm+ 2000mA --(Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

LAN Bus 12VDC Μέχρι 305 Μέτρα Καλώδιο( 22 AWG 14/0.20 0.8 mm)

Έξοδοι Ψηφιακές Έξοδοι Ανοιχτού Συλλέκτη - 500mA Η Κάθε Μια (Προστατευμένες Απο

Ηλεκτρονικές Ασφάλειες

Ρελέ 2 Amp 24VDC Προστατευμένο Απο Ηλεκτρονική Ασφάλεια)

Είσοδοι Τερματικη Αντίσταση Ζωνών Για Διπλασιασμό 3k3//6k8 ή Προγραμματιζόμενη Τερματική

Αντίσταση Για Μονές Ζώνες

Οι Ζώνες Μπορούν Να Είναι Ενσύρματες/Ασύρματες

Προγραμματιζόμενη Ψηφιακή Είσοδο PGM Για τοποθέτηση Δέκτη RF , Κλειδοδιακόπτη ,

Καρταναγνώστη ή Τamper.

Συνδέσεις Τηλ.

Γραμμής

Θύρα RJ-45 ή Κλέμα 4 Επαφών (2 Επαφές Είσοδος Τηλ Γραμμής + 2 Επαφές Έξοδο Τηλ.

Γραμμής)

Θερμοκρασία

Λειτουργίας

00 C ~ 550C Σχετική Υγρασία 5%~85% Στους 300 C

Εγγύηση 3 ΧΡΟΝΙΑ Απο Την Ημερομηνία Κατασκευής

Διαστάσεις 375mm (Πλ) , 90mm (Φαρ) , 257mm (Yψ) Διαστάσεις Κουτιού .Έως 64 ζώνες (ενσύρματες/ασύρματες), με επεκτάσεις (*16 στην κύρια πλακέτα)                  
Έως 16 πλήρως επιβλεπόμενες και προγραμματιζόμενες έξοδοι, με επεκτάσεις (*4 στην κύρια πλακέτα)
60 συμβάντα για προγραμματισμό των εξόδων
Ηλεκτρονικές αυτόματες ασφάλειες, προστασίας τροφοδοσιών κύριας πλακέτας και εξόδων
Έως 128 χρήστες (proximity καρτών ή κωδικού, ή και τα δύο μαζί)
Έως 8 υποσυστήματα με μία κεντρική πλακέτα, πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους
Έως 8 μοντέρνα πληκτρολόγια (με ή χωρίς proximity) και μέχρι 6 αδιάβροχους εξωτερικούς καρταναγνώστες καρτών proximity
Πληκτρολόγια με LCD οθόνη 4 γραμμών και πλήρως ελληνικό μενού (προγραμματισμού, χρήσης)
Μνήμη 256 τελευταίων συμβάντων
Συνολική τροφοδοσία 1Amp στην κεντρική πλακέτα (+ 3Amp με επεκτάσεις) με προστασία υπερτάσεων κ.τ.λ. και παλμική φόρτιση της μπαταρίας
Επιλογή από τον εγκαταστάτη τερματικής αντίστασης 
Λειτουργίες Access Control, προγραμματισμός εργασιών, συμβάντων και χρονικών ζωνών προσβάσεως χρηστών
Αποστολή σημάτων σε έως 2 ταυτόχρονες διαδρομές (CID, SIA, Φωνή)
Προγραμματισμός και μέσω λογισμικού υπολογιστή, σε περιβάλλον windows (τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου (modem) ή διαδικτύου)
Απομακρυσμένος έλεγχος από τον χρήστη μέσω φωνητικών μηνυμάτων και εντολών DTMF
Ολική επίβλεψη κατάστασης συστήματος, προβλημάτων, τάσεων κεντρικής πλακέτας και επεκτάσεων, χειρισμός μέσω εικονικού πληκτρολογίου για τον εγκαταστάτη
Πολλαπλοί τρόποι οπλισμού/αφοπλισμού συστήματος
Αναβαθμιζόμενο firmware κεντρικής πλακέτας
Υποστήριξη ασύρματων συσκευών πολλαπλών κατασκευαστών
3 Χρόνια Εργοστασιακής εγγύησης

 

More in this category: Crow »

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 22 Τριανδρία, Θεσ/νίκη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
6945 380 398
2310 909 619

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :         Πέτρος Αμπατζίδης

Βρείτε μας στο..