Ζωντανή εικόνα με καταγραφή σε κεντρική είσοδο οικοδομής

Ενεργοποίηση του συναγερμού από απόπειρα παραβίασης της εισόδου

Ενεργοποίηση του συναγερμού από χτυπήματα ή θραύση του υαλοπίνακα

Αφοπλισμός του συστήματος με έγκριση πρόσβασης και όπλιση του συστήματος με το κλείσιμο της πόρτας

Έξοδος του ένοικου από το χώρο

Έισοδος του ένοικου στο χώρο

Μοντέλο παρουσίασης του τρόπου λειτουργίας και προστασίας που προσφέρει το σύστημα θωράκισης PROTEGE SECURE DOOR σε κάθε είσοδο που θα εγκατασταθεί.

Διάρρηξη σε κεντρική είσοδο οικοδομής πρωινές ώρες.